Огласи
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Јавен повик бр. 1/ЗАМ/2018 за избор на добавувач на услуга за изработка (развој и дизајн) на веб-страна на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) Ве поканува да учествувате во тендерска постапка за набавка на: услуга за изработка (развој и дизајн) на веб-страната на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“. 

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) го спроведува проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ финансиран од УСАИД. Проектот се спроведува заедно со Сојузот на микрофинансиски организации како главен имплементатор и Штедилница Можности, Микрокредитната фондација Хоризонти и Штедилница ФУЛМ како под-имплементатори.